TPHCM: Một số khoản vay tín dụng bất động sản có nguy cơ thành nợ xấu

TPHCM: Một số khoản vay tín dụng bất động sản có nguy cơ thành nợ xấu

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, dư nợ tín dụng và nợ xấu bất động sản trên địa bàn TP.HCM vẫn trong ngưỡng an toàn, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo số liệu của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố 10 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng 2,42 triệu tỷ đồng (tương đương hơn 104 tỷ USD), tăng 5,5% so với cuối năm 2019. Trong đó, nợ trung dài hạn chiếm 52%.

Theo HoREA, trong lĩnh vực bất động sản, dư nợ tín dụng khoảng 293.750 tỷ đồng (tương đương 12,7 tỷ USD), tăng gần 6% so với cuối năm 2019. Trong đó, nợ xấu của các doanh nghiệp bất động sản chiếm 2,7% tổng dư nợ.

Đối với chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, gồm gói 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 02 ngày 7/1/2013 của Chính phủ, dư nợ là 2.985 tỷ đồng với 8.554 khách hàng, trong đó có hai doanh nghiệp còn dư nợ 120 tỷ đồng và 8.552 cá nhân, hộ gia đình có dư nợ 2.865 tỷ đồng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, dư nợ tín dụng và nợ xấu bất động sản trên địa bàn TP.HCM vẫn trong ngưỡng an toàn, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, khả năng một số khoản vay tín dụng bất động sản có khả năng chuyển thành nợ xấu. Trong đó có nguồn vốn đầu tư vào trái phiếu bất động sản của các tổ chức tín dụng và cá nhân.

Cần quan tâm đến dư nợ tín dụng tiêu dùng, nhất là đối với một số khoản cho vay mua nhà, xây nhà nhưng chuyển sang kinh doanh bất động sản. Khoản này chiếm 1,7% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng, cần có biện pháp kiểm soát, cơ chế quản lý phù hợp”, Chủ tịch HoREA nói.

Số liệu của HoREA cũng cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có hơn 1.000 đợt phát hành từ 175 doanh nghiệp với tổng giá trị 341 nghìn tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có 173.500 tỷ đồng được phát hành và chiếm hơn 40%. Đây cũng là tỷ trọng cao nhất của toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Điều đáng lo ngại là tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân chiếm hơn 20% số lượng nhà đầu tư và nguồn vốn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng chiếm tỷ trọng lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong đó, Nghị định 81/2020, có hiệu lực từ ngày 1/9/2020, quy định chặt chẽ điều kiện phát hành trái phiếu, giảm 84% lượng trái phiếu kỳ hạn tháng 9 so với tháng 8“, ông Châu chia sẻ.

Tuy nhiên, bất cập hiện nay là chưa có các tổ chức tư vấn uy tín để đánh giá và xếp hạng mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp. Trong đó, có những doanh nghiệp phát hành trái phiếu để đảm bảo minh bạch thông tin cũng như góp phần bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu.

Theo quy định mới, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải có lãi (lợi nhuận sau thuế năm trước là số dương và không có lỗ lũy kế đến thời điểm phát hành).

Theo đó, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là kinh doanh bất động sản khó có thể đáp ứng được điều kiện này. Ngoài ra, các quy định về hồ sơ phát hành và công bố thông tin cũng chặt chẽ hơn, các bước thực hiện cũng mất nhiều thời gian hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *